Tham gia đầu tư chứng khoán chỉ từ 100k

Top cổ phiếu phổ biến

Nắm bắt các cơ hội đầu tư khác và tối ưu hoá hiệu qủa đầu tư với đầy đủ thông tin và công cụ đầu tư từ VNSC by Finhay

Giới thiệu

Về LiveTrade

  • Nền tảng giao dịch cổ phiếu tiên tiến.
  • Kết nối, chia sẻ, học hỏi cùng cộng đồng nhà đầu tư.
  • Phân tích thị trường, tối ưu hóa chiến lược đầu tư

Cổ phiếu

  • Trải nghiệm giao dịch thuận tiện.
  • Tính năng tiên tiến tối ưu.
  • Linh hoạt và tối ưu hóa portfolio.

Tài sản của bạn là trách nhiệm của chúng tôi

Đảm bảo an toàn
và bảo mật tài sản

KYC - Xác minh
danh tính người dùng.

Dịch vụ chăm sóc
khách hàng chuyên nghiệp.

Đảm bảo tuân thủ
quy định pháp lý

Kết nối cả quỹ
đầu tư và đối tác

Xây dựng cộng đồng
nhà đầu tư

Đảm bảo an toàn
và bảo mật tài sản

KYC - Xác minh
danh tính người dùng.

Dịch vụ chăm sóc
khách hàng chuyên nghiệp.

Đảm bảo tuân thủ
quy định pháp lý

Kết nối cả quỹ
đầu tư và đối tác

Xây dựng cộng đồng
nhà đầu tư

Tin tức sự kiện

Đối tác

Trải nghiệm đầu tư cùng LiveTrade