WSS: Chứng khoán Phố Wall bị phạt vì cho vay ký quỹ vượt hạn mức

Chứng khoán Phố Wall đã bị UBCKNN xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Ngày 12/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã quyết định xử phạt CTCP Chứng khoán Phố Wall (WSS) về hành vi cho vay ký quỹ vượt hạn mức.
Cụ thể, tại các thời điểm ngày 01/01, 31/03, 30/06, 31/12 của năm 2020 và 31/3, 30/6 của năm 2021, WSS đã cho vay ký quỹ vượt quá 5% tổng số chứng khoán niêm yết đối với mã chứng khoán FID, vượt quá hạn mức quy định.
Với vi phạm trên, WSS đã bị UBCKNN xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Mới đây, ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Chứng khoán phố Wall đã thông qua phương án chào bán 50,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
Trong năm nay, đợt chào bán 50,3 triệu cổ phiếu của Chứng khoán phố Wall sẽ được thực hiện. Tổng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán khoảng 503 tỷ đồng sẽ được dùng cho 2 mục đích chính gồm bổ sung vốn lưu động cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh (400 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ.
Nếu đợt chào bán được thực hiện theo đúng kế hoạch, vốn điều lệ của Chứng khoán phố Wall sẽ tăng gấp đôi, từ 503 tỷ đồng lên 1.006 tỷ đồng. 

(Nguồn: Fireant)

Share on facebook
Share on linkedin

Bài viết liên quan

Bình luận

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured news

EN
Scroll to Top