Làm quen với bảng giá chứng khoán (Phần 2)

phần 1, chúng ta đã làm quen các khái niệm về thông số cơ bản trên bảng giá chứng khoán. Phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bước giá và cách tính giá trần, giá sàn.

Bước giá

Bước giá trong chứng khoán là một đơn vị chỉ mức tăng giảm của giá cổ phiếu. Quy định về bước giá có sự khác biệt nhau giữa các sàn, đây là điểm bạn cần lưu ý.

Với sàn HOSE, bước giá được quy định khác nhau dựa trên 3 trường hợp:

  • Với cổ phiếu giá nhỏ hơn 10.000VNĐ: bước giá phải chia hết cho 10.
  • Với cổ phiếu có giá trong khoảng 10.000-50.000VNĐ: bước giá phải chia hết cho 50
  • Với cổ phiếu có giá lớn hơn 50.000VNĐ: bước giá phải chia hết cho 100.

Với sàn HNX và sàn UPCOM, bước giá phải chia hết cho 100 bất kể khoảng giá nào.

Giá trần và giá sàn trên bảng giá chứng khoán

Giá trần là giá cao nhất trong một phiên giao dịch mà cổ phiếu tăng. Bạn không thể đặt mua cổ phiếu cao hơn giá trần. Mỗi loại cổ phiếu có mức giá trần khác nhau.

Giá trần = giá tham chiếu + (giá tham chiếu x biên độ dao động)

Giá sàn là giá thấp nhất trong một phiên giao dịch mà cổ phiếu giảm. Bạn không thể đặt bán cổ phiếu thấp hơn giá sàn.

Giá sàn = giá tham chiếu – (giá tham chiếu x biên độ dao động)

Biên độ dao động

Biên độ thể hiện phần trăm giá cổ phiếu tăng giảm trong 1 phiên giao dịch. Biên độ dao động là cơ sở tính giá trần và sàn của phiên – như ở trên đã nói – bằng giá tham chiếu cộng/trừ biên độ.  Biên độ dao động được quy định trên sàn HOSE là 7%, sàn HNX là 10% và sàn UPCOM là 15%.

Biên độ tính theo % giá cổ phiếu nên khi cộng trừ giá tham chiếu sẽ ra số lẻ. Tuy nhiên, do cần đảm bảo quy định về bước giá nên có nhiều trường hợp biên độ dao động phải được làm tròn.

Quy tắc làm tròn là ta sẽ chọn giá trị biên độ gần nhất chia hết cho bước giá, đồng thời phải nhỏ hơn hơn giá trị ban đầu.

Ví dụ với mã HPG được cập nhật trên bảng giá chứng khoán SSI:

bảng giá chứng khoán giá trần, sàn, tham chiếu

Giá tham chiếu của HPG là 56.300 VNĐ. HPG là cổ phiếu trên sàn HOSE, do đó biên độ dao động là 7% tương đương 3.941 VNĐ. Như vậy giá trần tính được là 60.241 VNĐ, giá sàn là 52.359 VNĐ. Tuy nhiên, giá cổ phiếu HPG lớn hơn 50.000 VNĐ nên bước giá phải chia hết cho 100.

Theo đó 60.200 và 60.300 là hai giá gần nhất với giá trần, tuy nhiên vì 61.300 VNĐ vượt quá biên độ dao động nên giá trần làm tròn sẽ là 60.200 VNĐ. Tương tự, 52.300 vượt quá biên độ dao động nên giá sàn được làm tròn thành 52.400 VNĐ.

Share on facebook
Share on linkedin

Bài viết liên quan

Bình luận

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured news

EN
Scroll to Top