Khái niệm thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp là gì? Hai thị trường này có mối quan hệ như thế nào với nhau? Đọc bài viết sau để tìm hiểu nhé!

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra hoạt động chuyển nhượng các loại chứng khoán. Sự chuyển nhượng đó thay đổi chủ thể nắm giữ. Như đã được đề cập ở bài Cách phân loại thị trường chứng khoán, dựa theo sự luân chuyển nguồn vốn, thị trường chứng khoán được chia thành hai loại: Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

Thị trường sơ cấp là gì?

Thị trường sơ cấp là nơi mua bán các chứng khoán được phát hành lần đầu tiên. Thị trường sơ cấp đem lại nguồn vốn cho nhà phát hành và hàng hóa cho thị trường thứ cấp. Nhà đầu tư mua chứng khoán mới phát hành để đầu tư cho nhà phát hành vốn sản xuất. Giá của chứng khoán được bán ra trên thị trường này gọi là giá phát hành.

Thị trường sơ cấp đóng vai trò huy động vốn cho nền kinh tế. Nhà phát hành là người huy động vốn, còn người mua chứng khoán đóng là nhà đầu tư. Tiền bán chứng khoán trên thị trường sơ cấp sẽ thuộc về nhà phát hành.

Nguồn vốn của thị trường này chủ yếu đến từ tiền của cá nhân và tổ chức phi tài chính. Qua hoạt động mua lại chứng khoán, nguồn tiền nhàn rỗi được chuyển thành vốn đầu tư dài hạn cho nhà phát hành. Thị trường sơ cấp đóng vai trò quan trọng trong việc luân chuyển nguồn vốn, đồng thời thúc đẩy đưa các khoản tiết kiệm vào đầu tư.

Thị trường thứ cấp là gì?

Thị trường chứng khoán thứ cấp là thị trường giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp.

Thị trường thứ cấp diễn ra giao dịch giữa các nhà đầu tư. Chứng khoán phát hành được các nhà đầu tư mua đi bán lại nhiều lần trên thị trường thứ cấp. Việc mua bán này có thể hướng đến nhiều mục đích đầu tư: hưởng chênh lệch giá, tích sản, hưởng lợi nhuận định kỳ.

Thị trường thứ cấp đảm bảo tính thanh khoản của các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp. Ở thị trường này, nhà đầu tư có thể chuyển đổi chứng khoán họ đang sở hữu thành tiền mặt thông qua các giao dịch. Hoạt động của thị trường thứ cấp chỉ làm thay đổi quyền sở hữu các chứng khoán đã được phát hành mà không làm tăng thêm lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế. 

Mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường chứng khoán thứ cấp

Giữa hai thị trường này có mối quan hệ nội tại, trong đó thị trường sơ cấp là tiền đề, thứ cấp là động lực. Nếu không có thị trường sơ cấp thì không có chứng khoán để lưu thông trên thị trường thứ cấp. Ngược lại nếu không có thị trường thứ cấp thì thị trường sơ cấp khó hoạt động tốt.

Việc phân biệt thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp có tính chất tương đối. Trong thực tế tổ chức thị trường chứng khoán, vừa có giao dịch của thị trường sơ cấp vừa có giao dịch của thị trường thứ cấp – vừa diễn ra việc mua bán các chứng khoán mới phát hành, vừa diễn ra việc mua đi bán lại chứng khoán.

Xem thêm các bài viết khác:

Chỉ số chứng khoán là gì? Tìm hiểu về chỉ số chứng khoán

Làm quen với bảng giá chứng khoán (phần 1)

Top 5 trang web thông tin chứng khoán phổ biến nhất 2021

Bài viết liên quan

Bình luận

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured news

EN
Scroll to Top