Các loại lệnh giao dịch trên sàn chứng khoán

Ở bài trước chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về những thông tin cần biết khi giao dịch chứng khoán. Hôm nay bài blog này sẽ đi sâu vào chi tiết về các loại lệnh mà bạn sẽ gặp khi giao dịch.

Nếu thử tham gia đặt lệnh, bạn sẽ thấy các công ty chứng khoán đều bắt bạn phải lựa chọn giữa các loại lệnh có ký hiệu khác nhau. Với người mới tham gia thị trường, những ký hiệu này chắc chắn sẽ gây khó hiểu. Đừng lo, bài viết này sinh ra để dành cho bạn.

Lệnh LO (Limit Order)

Là lệnh mua bán chứng khoán tại một mức giá xác định. Đây là một trong những loại lệnh phổ biến nhất. Chúng được sử dụng trên cả 3 sàn HOSE, HNX, và UPCOM trong thời gian giao dịch. Lệnh có hiệu lực từ lúc được nhập vào hệ thống cho đến khi bị hủy bỏ hoặc đến cuối ngày. Nhà đầu tư nhập vào mức giá mua/bán mong muốn. Lệnh sẽ được khớp khi có người chấp nhận bán/mua cổ phiếu ở mức giá đó hoặc thấp/cao hơn.

Như vậy, với lệnh LO lệnh mua là lệnh ở mức giá cao nhất mà người mua chấp nhận, còn lệnh bán là lệnh ở mức giá thấp nhất mà người bán chấp nhận.

Lệnh ATO (At the Opening)

Là lệnh khớp định kỳ trong phiên mở cửa của thị trường. Nhà đầu tư dùng lệnh này để giao dịch chứng khoán tại mức giá mở cửa, với thời gian đặt lệnh là 15p đầu của phiên mở cửa. Nếu trong thời gian này không khớp được lệnh, nó sẽ bị hủy ngay lập tức. Sử dụng lệnh này có lợi thế được ưu tiên khớp trước lệnh LO, nên nếu đặt lệnh ngay đầu phiên bạn có thể giành được mức giá tốt. Lệnh ATO chỉ được áp dụng trên sàn HOSE.

Lệnh ATC (At the Closing)

Là lệnh khớp định kỳ trong phiên đóng cửa thị trường. Tương tự lệnh ATO, nhà đầu tư dùng lệnh này để giao dịch chứng khoán tại mức giá đóng cửa, với thời gian đặt lệnh từ 14h30 – 14h45. Lệnh ATC cũng được ưu tiên trong thời gian này và sẽ bị hủy ngay nếu không khớp được lệnh. Tuy nhiên, khác với ATO, lệnh ATC được sử dụng ở cả sàn HOSE lẫn HNX.

Lệnh MP (Market Price)

Hay còn gọi là lệnh thị trường, chỉ có mặt trên sàn HOSE trong phiên khớp lệnh liên tục. Đây là lệnh đặt theo quy tắc giao dịch ở mức giá tốt nhất, nếu có lệnh LO đối ứng. Đặt lệnh này tức là bạn mua chứng khoán tại mức giá thấp nhất/bán tại mức giá cao nhất hiện có, bất chấp giá là bao nhiêu. Khối lượng còn lại sau khi khớp lệnh sẽ được khớp tiếp ở mức giá tốt tiếp theo. Khi không thể khớp được nữa thì lệnh sẽ được chuyển thành lệnh LO tại mức giá cao/thấp hơn mức giá cuối cùng trước đó một đơn vị.

Lệnh MP thường được sử dụng khi mua đuổi hoặc khi có nhu cầu bán tháo. Sự thuận tiện của nó nằm ở chỗ bạn không cần nhập mức giá cụ thể khi đặt lệnh. Đồng thời, lệnh MP được ưu tiên thực hiện trước lệnh LO.

Lệnh MTL (Market to Limit)

Là lệnh thị trường giống với lệnh MP, nhưng chỉ có mặt trên sàn HNX.

Lệnh MOK (Market or Kill)

Là lệnh thị trường giống với lệnh MP, tuy nhiên nếu lệnh không được thực hiện toàn bộ thì lệnh sẽ tự động hủy ngay sau khi nhập, kể cả phần đã khớp. Lệnh MOK chỉ có mặt trên sàn HNX.

Lệnh MAK (Market and Kill)

Là lệnh thị trường giống với lệnh MP, tuy nhiên sau khi khớp khối lượng chưa được khớp còn lại sẽ bị hủy lệnh. Lệnh MAK chỉ có mặt trên sàn HNX.

Trên đây là tổng quan về các loại lệnh trên thị trường chứng khoán. Về chi tiết quy tắc khớp lệnh ở từng phiên giao dịch, xem thêm tại đây.

Share on facebook
Share on linkedin

Bài viết liên quan

Bình luận

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured news

EN
Scroll to Top