VND: Sắp triển khai phát hành 783 triệu cổ phiếu

VND dự kiến chào bán và phát hành là gần 783 triệu cổ phiếu. Trong đó gần 435 triệu cổ phiếu chào bán ra công chúng và 348 cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngày 16/12, HĐQT CTCP VNDirect (HoSE: VND) đã thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Theo đó, tổng số cổ phiếu VND dự kiến chào bán và phát hành là gần 783 triệu cổ phiếu. Trong đó gần 435 triệu cổ phiếu chào bán ra công chúng và 348 cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Cụ thể, VND sẽ phát hành gần 435 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp với tỷ lệ 1:1. 
Đồng thời, VND cũng phát hành tăng vốn gần 348 triệu cổ phiếu tỷ lệ 80% (cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu được quyền nhận 80 cổ phiếu phát hành thêm). Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần 1.160 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.160 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện trong năm 2021 và/hoặc năm 2022.

Vốn thu được từ đợt phát hành, VND sẽ dành 40% bổ sung hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, 20% đầu tư vào các giấy tờ có giá, 20% bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền.
Trong khi đó, kết phiên giao dịch ngày 16/12, cổ phiếu VND đỏ điểm tại mốc 77.000 đồng/cp, ghi nhận giảm 3,63% trong vòng 1 tuần qua, nhưng tăng 46% trong vòng 3 tháng qua. Khối lượng giao dịch bình quân rất cao với hơn 6 triệu đơn vị mỗi phiên.

(Nguồn: vietnamdaily)

Share on facebook
Share on linkedin

Bài viết liên quan

Bình luận

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured news

EN
Scroll to Top