DHT: Dược Hà Tây báo lãi quý 3 chưa đến 10 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với cùng kỳ

Dược Hà Tây đã phải điều chỉnh giảm các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh của năm 2021.

CTCP Dược phẩm Hà Tây (mã chứng khoán DHT) công bố báo cáo tài chính quý 3.2021 với doanh thu và lợi nhuận giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 325 tỷ đồng, giảm 31,2% so với quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 26 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 8,1%.

Trong quý doanh thu tài chính tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, lên 7,5 tỷ đồng chủ yếu nhờ phát sinh thêm khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng tổng 350 tỷ đồng.

Trừ các chi phí phát sinh khác, quý 3 Dược Hà Tây báo lãi sau thuế 9,2 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với số lãi 19,6 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 8,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu Dược Hà Tây đạt 1.163 tỷ đồng, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Lợi nhuận trước thuế đạt 63,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 29,3% so với cùng kỳ, về mức trên 51 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 10/2021 Dược Hà Tây đã họp thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 dựa vào kết quả kinh doanh thực tế 8 tháng đầu năm. Theo đó, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều điều chỉnh giảm. Chỉ tiêu tổng doanh điều chỉnh giảm từ 1.700 tỷ đồng xuống còn 1.350 tỷ đồng, tương ứng giảm 20,6% so với kế hoạch ban đầu. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế điều chỉnh giảm từ 112 tỷ đồng xuống còn 68 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 40%.

Như vậy nếu so với kế hoạch mới đã điều chỉnh, kết thúc 9 tháng đầu năm 2021 Dược Hà Tây đã hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu và trên 93% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Share on facebook
Share on linkedin

Bài viết liên quan

Bình luận

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured news

EN
Scroll to Top