Chứng khoán Bảo Việt (BVS) báo lãi quý 3 đi ngang so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng 9 tháng 185 tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BVSC ghi nhận doanh thu xấp xỉ 784 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2020. Qua đó, công ty đạt 185 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tới 118% so với cùng kỳ năm trước.

CTCK Bảo Việt (BVSC, mã chứng khoán: BVS) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu hoạt động 344,4 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) báo lãi quý 3 đi ngang so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng 9 tháng 185 tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Tính riêng trong quý 3, doanh thu môi giới đạt khoảng 112 tỷ đồng, gấp hơn 3,3 lần cùng kỳ năm trước; lãi cho vay và phải thu đạt 75 tỷ đồng, tăng trưởng 146% so với thực hiện trong quý 3/2020. 

Tính tới 30/9/2021, dư nợ các khoản cho vay của BVSC đạt 3.414 tỷ đồng, tăng khoảng 1.209 tỷ so với đầu năm, trong đó, dư nợ cho vay margin chiếm 2.910 tỷ đồng.

Trong khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm 33% về còn 22 tỷ đồng. Ngược lại, lãi từ các khoản đầu tư và nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng trưởng mạnh 438% lên mức 10 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 3, danh mục tự doanh của BVSC cũng tăng khoảng 154 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu do mua thêm cổ phiếu niêm yết đồng thời bán ra cổ phiếu niêm yết.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) báo lãi quý 3 đi ngang so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng 9 tháng 185 tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm - Ảnh 2.

Chi phí hoạt động trong kỳ cũng có cùng xu hướng với doanh thu, cụ thể tăng 159% lên mức gần 123 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng tăng lên mức 31 tỷ đồng.

Kết quả, BVSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong quý 3 đạt 43 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên sau khi khấu trừ thuế, công ty ghi nhận 33 tỷ đồng lợi nhuận ròng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BVSC ghi nhận doanh thu xấp xỉ 784 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2020. Qua đó, công ty đạt 185 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tới 118% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đề ra, BVSC đã hoàn thành tới 139% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021 (133 tỷ đồng)

Tổng tài sản của BVSC tại cuối quý 3 đạt 5.298 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 3.199 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu ghi nhận gần 2.099 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu BVS chốt phiên 20/10 đạt 33.000 đồng/cổ phiếu, so với đầu năm đã tăng 85% về giá trị

(Nguồn: FireAnt)

Share on facebook
Share on linkedin

Bài viết liên quan

Bình luận

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured news

EN
Scroll to Top