VCR: Năm 2021 tiếp tục ghi nhận lỗ thêm 7,11 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC, mã chứng khoán VCR – sàn UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021. 

Theo đó, trong quý IV/2021, VCR ghi nhận doanh thu là 78,83 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận và lợi nhuận sau thuế là 3,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 6,86 tỷ đồng. 

Trong kỳ, lợi nhuận gộp ghi nhận 9,35 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận; chi phí tài chính giảm 2,54 tỷ đồng về âm 0,15 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 29,3%, tương ứng tăng thêm 1,47 tỷ đồng lên 6,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. 

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 78,83 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận và lợi nhuận sau thuế âm 7,11 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 14,54 tỷ đồng. Tính tính 31/12/2021, tổng lỗ lũy kế của công ty lên tới 236,7 tỷ đồng, bằng 11,3% tổng vốn điều lệ. 

VCR cho biết, năm 2021 Công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động dự án. Được biết, VCR đang đầu tư dự án Cát Bà Amatina, dự án nằm ở Đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng với quy mô 172,38 ha và được khởi công giai đoạn cuối tháng 11/2020. Tổng vốn đầu tư dự kiến 10.941 tỷ đồng. 

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục âm tới 832,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.216,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư cũng âm 1.073,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 941 tỷ đồng. 

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của VCR tăng 96,4% so với đầu năm lên 6.776,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 4.234 tỷ đồng, chiếm 62,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn 2.451,3 tỷ đồng, chiếm 36,2% tổng tài sản. 

Trong năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 241,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.993,7 tỷ đồng lên 4.234 tỷ đồng và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm. 

Bên cạnh đó, kết thúc năm tài chính, Công ty đã tăng vay nợ ngắn hạn và dài hạn thêm 1.168,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 102,5% so với đầu năm lên 2.308,2 tỷ đồng và chiếm 34,1% tổng nguồn vốn. 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/1, cổ phiếu VCR giảm 2.400 đồng về 45.000 đồng/cổ phiếu.

(Nguồn: Đầu tư chứng khoán)

Share on facebook
Share on linkedin

Bài viết liên quan

Bình luận

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật

VI
Scroll to Top